Tre-Dimensionel træning

Hver bevægelse kræver kombinationer af stræk, bøjninger og rotationer. Med denne viden om bevægelsernes anatomi, kan du opnå en langt bedre forståelse for yogaens (og andre træningsformer målrettet din skoliose) positive effekt på din skoliose.

I dette afsnit kan du læse, hvordan du med egne bevægelser og yogastillinger kan forlænge, de-rotere og styrke rygsøjlen, så din krop bliver i stand til at udrette skoliosen.

På figuren til højre ses en Idiopatisk skoliose med en s-kurve. Thorakalt (brystryggen) kurver rygsøjlen mod højre, så der opstår et kollaps med en sidebøjning i venstre side af overkroppen. Samtidigt roterer ryghvirvlerne Thorakalt mod højre, som viser sig i form af en pukkel.

I lænden ses en kurve til venstre side. Den lumbale kurven (i lænden) skaber en sidebøjning med kollaps i lændens højre side, og ryghvirvlerne i lænden roterer mod venstre. Dette ses typisk ved, at din venstre hofte tilter.

De røde pile viser, hvordan ryghvirvlerne roterer i den Thorakale og Lumbale kurve. Når rygsøjlen har en sidebøjning til den ene side, vil ryghvirvlerne altid rotere til modsatte side – og jo større kurve, desto mere vil ryghvirvlerne rotere.

Forlæng, de-rotér og styrk ryggen

 

Uanset hvilken form for skoliose der er tale om, så arbejder man med flg. tre dimensioner, når man korrigerer skoliose med kroppens egne bevægelser:

 

  1. forlæng rygsøjlen
  2. de-rotér ryghvirvlerne
  3. styrk ryggen

Forlæng rygsøjlen

Hos personer med skoliose er musklerne på den ene side af rygsøjlen stærke og veludviklede, men svage og slappe på den anden side. Og man ser typisk en tendens til, at den stærke side gør alt muskelarbejdet i de fleste aktiviteter, bevægelser og øvelser.

Dette bevægelsesmønster forstærker asymmetrien i din skoliosekrop, så den stærke muskelgruppe bliver endnu stærkere og mere dominerende, mens den svage side bruges mindre og bliver endnu mere slap. Den dominerende muskelside skal derfor lære at give slip og slappe af, så de svage muskler kan styrkes. Man arbejder med at strække og forlænge de muskler, der er stramme og overbebyrdede. Ved at forlænge rygsøjlen, bliver diskene mellem hvirvlerne fritaget for det pres, der opstår fra skoliosens kollaps, når den buede rygsøjle kæmper mod tyngdekraften og bliver trukket nedad.

Som vist i eksemplet om Idiopatisk skoliose arbejder man med at skabe muskellængde gennem stræk på venstre side for at åbne kurven åbnes og udrette overkroppens kurve i højre  side af rygsøjlen. Med yoga kan siden af overkroppen eksempelvis forlænges ved at løfte venstre arm op over hovedet og samtidigt lave en sidebøjning over mod højre side. Vender kurven til modsatte venstre, forlænger man naturligvis modsatte side.

Tilsvarende kan kurven i lænden mod venstre udrettes ved at træde tilbage med venstre fod og placere den på et lidt højere underlag (evt. på en lav blok). Denne bevægelse skaber et løft i hoften, så bækkenet stabiliseres og ryghvirvlerne forlænges og udrettes.

De-rotér ryghvirvlerne

Det er naturligvis vigtigt at undgå yderligere pres på ryghvirvlerne, når du har skoliose. Det kan gøres ved at skabe længde gennem rygsøjlen på indåndingen, før du eksempelvis udfører et twist. I eksemplet kan den højrevendte Thorakale drejning i brystryggen de-roteres ved blidt at twiste overkroppen mod venstre side (eks.: bevæg højre arm ind foran kroppen og rotér overkroppen samme vej som armen).

Rotationen mod venstre i den Lumbale del af rygsøjlen de-roteres ved, at du træder et skridt frem med modsatte (højre) ben. Ved hjælp af denne bevægelse skabes en de-rotation nedefra underkroppen, så de nederste ryghvirvler under den Lumbale kurve kommer til at rotere i samme retning (mod venstre) – og derved udlignes rotationen i lænden. Når du arbejder målrettet med twists, er det muligt at mindske rotationen i din rygsøjle.

Mange har en kompenserende kurve i rygsøjlen, der går i den modsatte retning. Ved at dreje i begge retninger kan man de-rotere begge kurver, skabe plads til åndedrættet og opnå en bedre tilpasning i rygsøjlen.

Styrk ryggen

For at modarbejde tendensen til at ryghvirvlerne kurver og roterer, skal de svage muskler som sagt styrkes. Muskler er typisk blevet svage på den ene side af rygsøjlen på grund af kroppens asymmetriske bevægelser. De dominerende muskler har tendens til at gøre alt arbejdet, så den svage muskelside ikke fungerer. Balancen i kroppen skal genoprettes ved, at de dominerende muskler lærer at slappe af, så de svage muskler kan styrkes.

I det anvendte eksempel om Idiopatisk skoliose er fokus rettet på at styrke musklerne på højre side af rygsøjlens Thorakale del. Tilsvarende skal muskelstyrken i lændens venstre side oparbejdes, for at rygsøjlen kan holdes på plads i sin åbne tilstand.

Adresse

ScoliYoga
Lyngbygaardsvej 96A
2800  Kgs.  Lyngby
Tlf.: 6930 3940

[Find vej]

© ScoliYoga | by DezignMekka